Dịch VụDịch Vụ Kế Toán

Các loại kế toán trong doanh nghiệp bao gồm những loại nào?

Các loại kế toán trong doanh nghiệp

bao gồm những gì? Nhiệm vụ chuyên trách của các loại hình kế toán đó là gì? Hãy cùng theo dõi ngay nhé.

Kế toán tài chính

Kế toán tài chính là là bộ phận tạo ra các báo cáo tài chính định kỳ cho doanh nghiệp. Kết quả của tất cả các giao dịch tài chính xảy ra trong một kỳ kế toán được tóm tắt vào bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Báo cáo tài chính của hầu hết các công ty được kiểm toán hàng năm bởi một công ty bên ngoài.

Kế toán quản trị

Kế toán quản trị tạo báo cáo hàng tháng hoặc theo quý mà nhóm quản lý của một doanh nghiệp có thể sử dụng để đưa ra quyết định về cách thức hoạt động của doanh nghiệp. Kế toán quản trị cũng bao gồm nhiều khía cạnh khác của kế toán. Có thể nói các thông tin mà kế toán quản trị cung cấp mang lại những giá trị hữu ích nhất định cho các nhà quản lý.

Kế toán chi phí

Cũng giống như kế toán quản trị giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định về quản lý thì kế toán chi phí cũng giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định về chi phí. Về cơ bản, kế toán chi phí xem xét tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất một sản phẩm. Các nhà phân tích, quản lý, chủ doanh nghiệp và kế toán sử dụng thông tin này để tính giá thành sản phẩm.

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

  • Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Websitegms.com.vn
  • Fanpage: GMS Consulting
  • SĐT: 0909 23 4545
  • Mail: kinhdoanh@gms.com.vn
0/5 (0 Reviews)
Back to top button